Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Huisregelement

Bent u verhinderd, meldt dit 24 uur van tevoren. Bij afmeldingen die niet op zijn minst 24 uur van tevoren worden gemeld, heeft Fysiotherapie Suri het recht om het 75% van het tarief in rekening te brengen bij u als persoon.

 • Patiënten zijn altijd zelf verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van de polisvoorwaarden van hun zorgverzekeraar met betrekking tot fysiotherapeutische vergoedingen. Fysiotherapie Suri kan enkel advies geven, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Indien een consult niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar, zijn de kosten voor de patiënt. De factuur dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 • Geeft u wijzigingen van verzekering, adres- of andere gegevens die voor ons van belang zijn tijdig door.
 • Bij ziekte of verhindering om een andere reden van uw fysiotherapeut, wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Er wordt onmiddellijk gezocht naar een passende oplossing.
 • Uw gegevens worden behandeld conform de eisen van de Wet WGBO.
 • Opmerkingen, vragen of ideeën worden altijd zeer gewaardeerd. U kunt deze mondeling, schriftelijk of digitaal uiten via de kanalen genoemd op deze pagina. Hier wordt door ons altijd binnen 24 uur na ontvangst op gereageerd.
 • Klachten over de behandeling of behandelaar kunt u altijd kenbaar maken aan en bespreken met uw fysiotherapeut. Mocht u dit niet willen, kunt u Ankit Suri aanspreken als vertrouwenspersoon en bemiddelaar. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert kunt u gebruik maken van het klachtenformulier, welke is te vinden in onze wachtruimte. Ook kunt via deze link meer informatie krijgen over de klachtenprocedure.
 • Patiënten mogen nooit zonder toestemming gebruik maken van de aanwezige computers, tablets, smartphones of andere apparatuur zonder toestemming van de behandelend fysiotherapeut.
 • U kunt op diverse manier contact met ons opnemen. Meer info hierover vind u hier.
 • Fysiotherapie Suri kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of diefstal van bezittingen van patiënten in de praktijk of directe omgeving van de praktijk.
 • Voor bezoekers aan Fysiotherapie Suri geldt dat ze zich dienen te gedragen volgens de algemeen geldende normen en waarden. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen te weigeren of te verwijderen die aanstootgevend gedrag vertonen.
 • Deelname aan een training in wat voor vorm dan ook is op eigen risico.
 • Het gebouw is volledig rookvrij. Dit willen we graag zou houden.
Scroll naar boven